Členské příspěvky

Vážení rybáři,

upozorňujeme, že neděle 21.04.2024 je poslední možný termín k zaplacení členských příspěvků v naší MO. Pokud nebude v tomto termínu zaplacený příspěvek, dojde 01.05.2024 k vyřazení člena z evidence ČRS. Pro obnovení členství bude nutná přihláška včetně zaplacení zápisného!

MO Votice

Aktuality

Vážení rybáři,

blíží se konečný termín odevzdávání úlovkových listů (15.01.2024) a zahájení prodeje nových na rok 2024.

Odevzdat svůj úlovkový list ( v případě územní povolenky s VYPLNĚNÝM SUMÁŘEM) můžete jako v loňském roce na podatelně MěÚ Votice, případně mimo pracovní dobu úřadu do poštovní schránky vpravo před vchodem (v obálce označené MO Votice) nebo při nákupu nové povolenky do 15.01..

 

Nyní k prodeji nových povolenek a uhrazení dalších případných plateb. Od nového roku máme povinnost realizovat prodej povolenek pomocí nového rybářského informačního systému (RIS). Vzhledem ke stále probíhajícímu „ladění“ programu ze strany ČRS očekávám výpadky systému a možné chyby programu. Další komplikací může být i práce s novým programem z mé strany, ale usilovně na tom pracuji. Vše se ukáže až při ostrém provozu, proto upozorňuji na možné zdržení při výdeji povolenek.

 

Hlavní změny proti roku 2023:

Odpadá vylepování známek za úhradu členských příspěvků do legitimace. Zaplacení příspěvku bude evidováno v RIS. Do legitimace bude proveden pouze zápis o vydání a vrácení úlovkového listu a plnění povinností (brigády, atd.)

Již historicky je dle rozhodnutí rady ČRS nejzazší termín pro uhrazení členských příspěvků 30.duben, toto pravidlo bylo v minulosti často ignorováno, ale s příchodem RIS je tento termín opravdu konečný.

Územní povolenky v roce 2024 již neplatí na žádném z revírů Rady ČRS (Orlík, atd.)

U MO Votice bude možné zakoupit pouze mimopstruhové povolenky s roční platností, ostatní druhy povolenek na sekretariátu SUS ČRS, z.s. v Praze Lahovicích.

Dle schváleného usnesení výroční členské schůze z února 2023 se zvyšuje náhrada za každou neodpracovanou hodinu brigád na 120,-Kč

Ceny povolenek se řídí ceníkem ČRS, zde došlo i v letošním roce k navýšení. viz ceník

Došlo k úpravě popisu revíru Pilař, hlavní změnou je zákaz vnadění a přikrmování mimo použití krmítka na udici.

 

Filip Stuchlík

předseda MO Votice

Chod orgranizace

Vážení kolegové rybáři,

dovoluji si Vás touto cestou oslovit s žádostí o pomoc při zajištění chodu naší organizace. Samozřejmě není tato prosba určena jen těm, kteří ještě nemají odpracované povinné brigády. Mohou se zapojit i členové, na které se povinné brigády nevztahují, ale mají zájem se nějak podílet na chodu našeho spolku. Domnívám se, že při naší členské základně přes 150 členů není nutné, aby vše zajišťovalo jen několik málo dobrovolníků s ročním nasazením ve vyšších desítkách odpracovaných hodin. Náš sportovní revír je i přes svou malou rozlohu pro mnohé rybáře zajímavý, svědčí o tom v posledních letech i častější návštěvy rybářů z jiných organizací. Také možnost zakoupení povolenky a složení zkoušek pro získání prvního rybářského lístku ve Voticích je velké plus. To vše vyžaduje stále větší nároky na členy, kteří zajišťují nejen práce okolo našich rybníků, ale i skladu a administrativy.

Aktuálně řešíme:

  1. probíhá částečná rekonstrukce našeho skladu. Nyní je nutné zajistit vymalování kanceláře. Vzhledem ke stáří podkladové vrstvy bude nutné malbu provést vápnem malířskou štětkou, předpokládám 2x. Z tohoto důvodu prosím dobrovolníky, kteří mají tento víkend čas, zavolejte (605877845) a domluvíme se. Předpokládám, že se jedná o práci pro dva až tři lidi na 2 hodiny (1x v sobotu, 1x v neděli), ale když to budu dělat sám, strávím tam celý víkend.
  2. údržba skladu a okolí. Také sklad a okolí by potřeboval větší péči. Momentálně se jedná především o sekání trávy a zpracování palivového dřeva. Zde je to jen o domluvě, kdy má kdo chuť a čas.
  3. dětský kroužek 2023/2024. V letošním roce opustil svou funkci dlouholetý vedoucí kroužku. Hledáme jeho nástupce, a i nový vedoucí potřebuje občas výpomoc se zajištěním kroužku. Prosím všechny, kdo by měli chuť a čas na práci s dětmi, ozvěte se.

 

Předem děkuji všem dobrovolníkům za zavolání a přeji všem Petrův zdar.

 

Filip Stuchlík

předseda MO Votice

Tel. 605877845

Zemřel Jaroslav Zamazal

S velkou lítostí oznamujeme, že v pondělí 25.7.2022, ve věku nedožitých 62 let, náhle zemřel dlouholetý předseda místní organizace Votice Jaroslav Zamazal. Vyjadřujeme upřímnou soustrast rodině a všem pozůstalým.

Informace – ryb. kroužek, rybářské zkoušky

Rybářský kroužek
Členové rybářského kroužku a noví zájemci z řad dětí do 15 let se přihlásí u vedoucího rybářského kroužku pana Šmída Bohumila na tel. 739675225.

Rybářské zkoušky
Noví členové a zájemci z řad mládeže do 18 let a dospělí se přihlásí u předsedy MO pana Jaroslava Zamazala na tel. 737200897 nebo na e.mail: jaroslav.zamazal@rybarivotice.cz

 

MO ČRS Votice